Преводачи, не работете за търговски посредници, чийто основен предмет на дейност не е преводаческата

Не казвам: не работете за преводачески агенции, а напротив – работете си с тях…

Предупреждението ми е за един друг по-особен вид търговски посредници, чийто основен предмет на дейност не е преводаческата и които използват преводачески услуги по принуда – техният любим номер е да поканят и уговорят преводач за консекутивен превод, а след срещата да му заявят, че трябва сам да се договори с чуждестранния клиент за хонорара си и да фактурира сумата не на него – посредника, който ви е поканил за превода, а на отсрещната страна, защото самият посредник бил просто посредник и не знаел дали изобщо ще се стигне до бъдеща сделка… Преводачи, не работете за търговски посредници, чийто основен предмет на дейност не е преводаческатаДругото, което може да ви се случи, е, този особен вид посредник да стигне още по-далеч: да ви помоли да фактурирате и неговата сума във вашата фактура до директния клиент, да ви намигне хитро и мазно, а след това с всички сили да се стреми да избегне да ви префактурира сумата, за да не плати данък.

Звучи ви объркано, нали? Няма нищо по-лошо от това да работите с търговски посредник, който не е производител, а се изхранва от комисонни и си вярва, че ви е направил услуга, като ви е поканил да превеждате и да изкарате „малко” пари – очаквайте да чуете от него и следното:

– Мила ми приятелко, пари не се изкарват лесно!

Вероятно се изкарват трудно, нямам представа, защото съм преводач, а ние, преводачите, когато работим с коректни партньори, печелим парите си с лекота! Ние можем и да избираме с кого да работим, а комисионерът няма избор – той е принуден всеки ден трескаво да се чуди какво да препродава и как да оцелее. И очевидно успява – България е една от малкото страни, в които е на власт Негово Величество Посредникът, който печели повече от самите производители и от продавачите. Това е и причината доста чуждестранни фирми, след като си направят маркетинговите проучвания, да се откажат да инвестират у нас. Но нека това да не е вашата лична причина да се откажете да превеждате самостоятелно и да предпочетете закрилата на преводаческите агенции просто проучете внимателно кой ви кани за превод и ако е търговски посредник – настоявайте предварително, ако не за цялата сума, то поне за аванс! А ако откаже – откажете и вие! Много скоро ще ви потърсят следващите клиенти – бъдете свободни за тях, дайте им шанс!