***

Не съм писател, а поет –

мотивите не ме привличат…

Душата ми копнее за куплет

и за емоции, които се надтичват.

Разбирам логиката като слепота,

ако я оставя само тя да води –

тогава губя вътрешната чистота

чрез изчисляване на рационални ходове.

Избирам свободата да се изразя,

да бъда неприкрита и прозрачна,

спонтанността при мен е у дома,

чрез нея бързо се израства.