Ключовите Risk & Safety фрази

rulesФевруари 2014 г.

Ще го запомня като месеца, в който „подарих” една пералня на любимото си палто от вълна за 14 февруари – много си го обичам и така отпразнувахме любовта между нас. На етикета му пишеше да не се пере…

В този случай пренебрегнах указанията на етикета… Дали ще спазя обозначенията  и ще изпера палтото си, въпреки тях, си е мое лично решение. Не е така, обаче, когато не перем, а превеждаме R- и S-фразите, които задължително присъстват върху етикетите на всички опасни вещества и техните производни.

Защо пиша за тях? Защото този месец ще го запомня и като месеца, в който някой грубо редактира след мен преводите ми с желанието на всяка цена да се представи като добър редактор… Поради незнание, без много да му мисли, беше посегнал и на R- и S-фразите, чийто превод е международно установен с анекси към Директива 2006/102/EC.

Внимание! Ако превеждате фармацевтични текстове, етикети, инструкции за работа, то със сигурност ще видите в тях R- и S-фрази, като например:

  • R26/27/28: Силно токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

Можете да правите справки на всички езици за превода на фразите ето тук