За лоялността между преводач и преводаческа агенция

Лично аз не работя с преводачески агенции, а с хората, които стоят зад тях – не мога да бъда лоялна към юридическо лице, чийто собственик непрекъснато сменя служителите си… Всъщност в началото, когато станах заклет преводач, работех с една от „големите” агенции, като всеки напускащ я само след няколко месеца работа мениджър проекти вземаше наличния […]

Действията на Омбудсмана по отношение на Правилника и статута на преводачите

Днес, 24. май 2013 г., получих отговор на молбата си до Омбудсмана на Република България за съдействие да се отмени Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и публикувам отговора му тук с благодарност за действията, които е предприел!                    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕНЧЕВА,           В писмото си до омбудсмана настоявате за […]