Безплатни преводи

Маркетолозите са майстори на безплатните подаръци, а преводаческите агенции на безплатното тестване на преводачите. Не помня да съм правела безплатен тестов превод, по-скоро съм обещавала да направя такъв, но нещо все ме е спирало – неяснота кой ще ме оценява, новопристигнала поръчка за превод или липса на време. Критикували са ме заради отказите ми, а след месеци точно същите „критици” са се обръщали с молба към мен да оценя преводите на колеги, съгласили се да се подложат на техния тест. Моля?

Отказвам да оценявам колеги и не изпадам в ситуацията на колегите ми преводачи, назначени за даден проект като редактори, които дотолкова искат да се изявят и да поправят нещо, че задължително заменят мерните единици, ако съм ги изписала на латиница по международната система SI в кирилица, а ако са на кирилица ги променят на латиница. Спрях да се дразня – просто приемам или отхвърлям промените им и продължавам напред…

И все пак – правя безплатни преводи, превеждам безплатно, но го правя не за да угодя или да се докажа, а за да утеша човека отсреща… експресно и на мига…

https://www.youtube.com/watch?v=BP7WGKWPZKg