Писмо-отговор от Дирекция “Консулски отношения”

  Това е най-дълго пътувалото писмо до мен – било е върнато обратно към КО от Български пощи и след това препратено наново. Причината – грешно написан адрес от страна на подателя. Български пощи показаха на КО колко е важно да не се допускат грешки в практиката. Кой обаче ще им покаже, че са сгрешили, когато ни […]