Усещане за цена

Кое е по-смислено – да се конкурираме с колегите си, които изискват по-ниско заплащане на труда си, или да се конкурираме като преводачи с цените на преводаческите агенции? Фокусираме ли се върху този въпрос, то неизбежно преводаческите агенции и останалите преводачи ще се превърнат в препятствие за нас, което ще ни отдалечи от основната ни цел […]