15:15 – 15 лева за дръзнали да излязат от анонимност преводачи: 15 евро за „наши” преводачески агенции

Кой предложи тарифата от 15,00 лева за бъдещите съдебни преводачи?

Наредбата за съдебните преводачи вече и в България е факт, както и определената в нея минимална тарифа от 15,00 лв. на час. Кой предложи тарифата от 15,00 лева за бъдещите съдебни преводачи? Раз-мис-лих се сериозно над този въпрос, след като преди малко, в 23:45 часа на 29.07.2014 г., попаднах на текста на обявената от Прокуратурата […]