Действията на Омбудсмана по отношение на Правилника и статута на преводачите

Днес, 24. май 2013 г., получих отговор на молбата си до Омбудсмана на Република България за съдействие да се отмени Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и публикувам отговора му тук с благодарност за действията, които е предприел!                    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕНЧЕВА,           В писмото си до омбудсмана настоявате за […]