Къде са ни съдебните преводачи

В България все още няма регистър на съдебните преводачи, а преводачите се надявахме поне такъв да се появи, след като дирекция КО към МВнР грижливо крие имената на т.нар. заклети преводачи. До 27 октомври 2013 г. всички държави-членки на ЕС бяха длъжни да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се […]