Ключовите Risk & Safety фрази

Февруари 2014 г. Ще го запомня като месеца, в който „подарих” една пералня на любимото си палто от вълна за 14 февруари – много си го обичам и така отпразнувахме любовта между нас. На етикета му пишеше да не се пере… В този случай пренебрегнах указанията на етикета… Дали ще спазя обозначенията  и ще изпера […]