Устен превод – теория и практика от ЕК

interpreters

Устни преводи

Ако ви привлича професията на конферентния преводач (консекутивен и симултанен превод), или искате да усъвършенствате уменията си за устен превод, то можете да започнете веднага, като посетите ето тази страница на Европейската комисия, където ще намерите доста полезна информация! Успех!